Klassieke massage

Wat is het?

Massage is al zo oud als de mensheid zelf en is voortgevloeid uit de instinctmatige behoefte, om bij ongemakken, te wrijven op het lichaam. In vele culturen is de kunst van het masseren uitgebreid beschreven.
Een aantal basistechnieken en handgrepen komen steeds weer terug in de massageliteratuur.

De klassieke massage maakt veelvuldig gebruik van de handelingen.
Te weten, strijkingen, knedingen, kloppingen, schuddingen, vibiraties en frictioneren.
In Nederland is dit de meest toegepaste vorm van massage.

De massage richt zich op de totale mens, zowel op het fysieke, het emotionele als op het energetische deel.
Er wordt onderzocht waar de disbalance is om vervolgens uit te zoeken op welke wijze het evenwicht hervonden zou kunnen worden. Hierbij kan het fysieke, het emotionele of het energetische deel op de voorgrond staan.

Wat doet het?

Massage is een prettige manier om lichamelijk en geestelijk tot ontspanning te komen en heeft een krachtige uitwerking op het algemene gevoel van welbevinden.
Tevens bevordert de klassieke massage de gezondheid doordat tal van lichaamsfuncties worden geactiveerd.
Bij spierklachten zoals een stijve nek, pijn tussen de schouderbladen, onderrug klachten enzovoort geeft massage veelal direct verlichting!

Doelen

 • Algehele sedering (ontspanning)
 • Uit onderzoek blijkt dat massage een reductie geeft van de stresshotmoon cortisolen een verhoging van het ontspanningshormoon oxytocine
 • Lokale spierontspanning
 • Algehele activering / stimulering van de spiertonus.
 • Lokale stimulering van de doorstroming van de huid of spieren.
 • Dit heeft een verbetering van de stofwisseling tot gevolg.
 • Bestrijden van spiervermoeidheid, spierverharding, spierpijn en spierkramp.
 • Losmaken van vezels ten opzichte van elkaar.
 • Herstellen van het energetisch evenwicht

Contra-indicaties

 • Koorts
 • Onbekende pijnen door het hele lichaam
 • Steenpuist
 • Infectieziekten zoals griep en ernstige verkoudheid
 • Besmettelijke huidziekten
 • Ernstige vaatziekten en vaatstoornissen
 • Tumoren

Niet alle contra-indicaties zijn hierboven genoemd.